GDPR

Privatlivspolitik – Kunder og kandidater

Nimatic Aps målsætning med privatlivspolitikken er at kunder og ansatte/ansøgere har tillid til at vi behandler personoplysninger/oplysninger, vi modtager om dig, på en sikker måde.

Vi modtager personoplysninger om kandidater til stillinger, kandidatemner der lægger deres CV printes, og lægges i vores brandarkiv, slettes derefter elektronisk.
Om vores kunder gemmer vi kun nødvendigt data, for at kunne betjene på korrekt måde, og udføre lovlig regnskabspraktik.

Nedenstående privatlivspolitik vedrører kandidater og kandidatemner i vores emnebank.

1. Dataansvarlig
Den dataansvarlige for behandling af personoplysninger, er:

John Nielsen
Smedevænget 4A, 
4700 Næstved

info@nimatic.dk
Telefonnummer: 55701003
CVR-nummer: 29601038


2. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om kandidater og kandidatemner i vores emnebank: 
Navn, adresse, postnr. og by, mail, telefonnummer, fødselsdagsdato, civilstand, uddannelse, hidtidig beskæftigelse, evt. referencer og personvurderinger (tests). 

Derudover behandler vi følgende personoplysninger om vores kunder:
Virksomhedsnavn, navne på kontaktpersoner, virksomhedsadresse, postnr. og by, mail, og virksomheds telefonnummer, bankoplysninger, købshistorik, og CVR nr. 

Vi behandler i særlige situationer følsomme og semifølsomme personoplysninger om dig:

Følsomme personoplysninger som blandt andet oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt helbredsoplysninger behandles/gemmes ikke. 

Derudover semifølsomme personoplysninger som straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret, behandles/gemmes ikke.

Vi opfordrer til, at du ikke selv fremsender eller informerer os omkring sådanne oplysninger med mindre vi udtrykkeligt har bedt om disse. 

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme eller semifølsomme personoplysninger om dig, med mindre der er tale om særlige situationer.

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder
Vi kan indsamle information fra andre kilder end dig, det kan være:
• referencer.
• oplysninger du har givet til sociale medier som f.eks. LinkedIn og Facebook.
• oplysninger du har givet til jobdatabaser på internettet.
• andre offentligt tilgængelige kilder.
Behandles/gemmes ikke.


4. Vi bruger personoplysninger til følgende formål

Personoplysninger om kandidater og kandidatemner bruger vi udelukkende i stillingsbesættende øjemed.

Personoplysninger om kunder og mulige kunder bruger vi ikke i forretnings- og markedsføringsøjemed.

5. Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til udenforstående.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 4 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i brandarkiv, til dette ikke længere har relevans. Nogle personoplysninger gemmer vi i længere tid. Det gælder:

Oplysninger i vores emnebank gemmes normalt til eventuel ansættelse ikke har relevans.

7. Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
• du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at afmelde dig vores elektroniske markedsføring i mailen, som du modtager eller ved at ringe til os. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via info@nimatic.dk. Vi bestræber os på at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet, datatilsynet.dk.8. Ændring af vores privatlivspolitik
Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via mail.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.